SchilderScholte architecten

onze wereld

Het ontwerp is opgezet om verbindingen te maken, te organiseren, te ontmoeten. De nieuwe brede school met MFA moet het episch centrum zijn voor de wijk. het moet wijkbewoners aantrekken en onderdak bieden.

locatie:
Den Haag
programma:
clustering en uitbreiding
aanbestedende dienst:
Lucas Onderwijs
support:
ingenieursbureau IOB
Traject adviseurs & managers
status:
tender 2016