SchilderScholte architecten

opgave

SchilderScholte architecten kiest ervoor opgaven integraal te benaderen en onderstreept daarmee de samenhang tussen verschillende disciplines binnen het vakgebied. Het aandachtsveld is echter breder. Dit geeft vaak aanleiding tot het entameren van samenwerkingsverbanden met andere creatieven alsook adviseurs. Onze ontwerpen zijn gebaseerd op de behoeftes en wensen van onze opdrachtgevers en in het bijzonder gericht op innovatie, flexibiliteit, functionaliteit en duurzaamheid. Voor herbestemming van gebouwen werken we veelal zelfstandig en begeleiden we de bouwkundige, constructieve, elektrotechnische en werktuigbouwkundige aspecten van schets tot en met uitvoering.

SchilderScholte architects chooses for a integral approach of tasks, underlining the relationship between the different disciplines within the field. The focus area however is broader. This often leads to engaging in partnerships with other creatives and consultants. Our designs are based on the needs and wishes of our clients and especially focusing on innovation, flexibility, functionality and durability. For the reallocation of buildings we work mostly independently and we supervise the architectural, structural, electrical and mechanical aspects from sketch to implementation.