SchilderScholte architecten

methodiek

In onze visie is geen enkele opdracht(gever) hetzelfde en dus is het vertrekpunt de specifieke opgave. Voor bepaalde situaties kan het betekenen dat gekozen wordt voor een meer traditionele oplossing, terwijl in andere situaties een niet conventionele aanpak de voorkeur krijgt. Een vernieuwende en niet-dogmatische benadering zit niet aan een bepaalde stijlvorm vast. Het is meer een kwestie van uitgangsprincipes, daarbij staan we open voor nieuwe ideeën en zoeken we naar originele en verantwoorde oplossingen. Een duurzame aanpak is daarbij een vanzelfsprekendheid. Een combinatie van lange-termijn-denken en bestendige concepten vormt de basis voor onze gebouwen, interieurs en meubels. Vaak is het uitgangspunt een conceptuele benadering van de ontwerp-opgave, waarbij een totaalplan met oog voor detail wordt ontwikkeld.

In our view, no assignment or client is the same and thus the starting point to the specific task. For certain situations it may mean opting for a more traditional solution, while in other cases a non conventional approach is preferred. An innovative and non-dogmatic approach is free of a particular style. It is more a matter of basic principles, thereby we are open to new ideas and we look original and responsible solutions. Sustainable approach (“awasteness”) is thereby self-evident. A combination of long-term thinking and  resistant concepts forms the basis for our buildings, interiors and furniture. Often the starting point of an assignment is a conceptual approach of the design task, in which an overall plan with attention for detail is developed.