SchilderScholte architecten

kennis

Binnen het bureau is het belangrijk kennis te nemen van goede (historische) voorbeelden uit het vakgebied, met als basis het ambachtelijke en functionele. Wij hebben ruime ervaring opgedaan met het herbestemmen van bestaande gebouwen, waaronder ook monumentale panden (Rijksmonumenten). Hierbij worden zorgvuldig de grenzen van de mogelijkheden opgezocht, steeds met respect voor de wensen van de opdrachtgever en de architectonische en/of historische kwaliteiten van het gebouw. Aan de hand van het programma van eisen geven we vorm en inhoud aan de ontwerpopgave. Hierbij worden creativiteit, functionaliteit, duurzaamheid en ergonomie op een doordachte wijze vertaald naar een uniek eindproduct met een eigen identiteit. We beschikken over uitgebreide ervaring op het gebied van het inrichten van kantoren, scholen en openbare representatieve ruimten, waarbij onder andere ergonomie (ARBO), veiligheid, klantvriendelijkheid en routing belangrijke aspecten zijn.

Within the office it is important  to take note of proper (historical) examples from the disciplines, that have a traditional and functional base. We have extensive experience with reallocate existing buildings, including historic buildings (National Monuments). Thereby carefully exploring the limits of the possibilities, always with respect for the wishes of the client and the architectural and/or historic qualities of the building. On basis of the brief, we give form and content to the design task. Here we translate creativity, functionality, durability and ergonomics in a thoughtful manner into a unique final product with its own identity. We have extensive experience in the design of offices, schools and representative public spaces, which include ergonomics, safety, customer service and routing as important aspects.