SchilderScholte architecten

hill scholte

HILL SCHOLTE

is interieurarchitecte + ruimtelijk ontwerpster en eigenaar | medeoprichter van SchilderScholte architecten.

Zij studeerde interieurarchitectuur aan de Willem de Kooning academie in Rotterdam. Met haar afstudeerproject ‘New Kid in Town’ won zij de prestigieuze Holland Ontwerp Award. Hill heeft internationaal lezingen gegeven, o.a. in Johannesburg en New Delhi, over dit revitaliserings project waarbij een industriële hal wordt herbestemd tot een lagere school op basis van het Nieuwe Leren. Het prijswinnende B-tower project, dat zij samen met Gerrit Schilder ontwierp, werd in 2012 op de Architectuur Biënnale van Venetië getoond en is wereldwijd gepubliceerd. In januari 2014 geeft zij naast de workshop Awasteness in Rajkot (India) een inspirerende lezing met betrekking tot biomimicry beginselen.

Hill trad in 2011 op als curator voor de Graduation Exhibition Master Retail van het Piet Zwart instituut en was als jury lid van de China Design Awards als speciale gast aanwezig op de Guangzhou Design Week in 2011 en 2012.

Tevens geeft zij leiding aan de bachelor opleiding Lifestyle Design van de Willem de Kooning academie in Rotterdam.

 

HILL SCHOLTE

is interior architect + spacial designer and owner | founding partner of SchilderScholte architects.

She studied interior architecture at the Willem de Kooning Academy, University of Applied Sciences in Rotterdam. With her final project ‘New Kid in Town’ she won the prestigieus Holland Design Award. Hill has given internationaly lectures, for instance in Johannesburg and New Delhi, with regard to this redevelopment project of a former industral hall into a primary school based on the concept ‘the New Learning’. The prize winning B-tower project, designed together with Gerrit Schilder, was on exhibition at the Architectural Biennale of Venice 2012 and has been publiced worldwide. In January 2014 she gives in addition to the workshop Awasteness in Rajkot (India) an inspiring lecture regarding biomimicry principles.

Hill acted as curator of the Graduation Exhibition Master Retail 2011 of the Piet Zwart institute, was jury member of the China Design Awards and was present as a honourable guest at the Guangzhou Design Week in 2011 and 2012.

Besides she is course director at the bachelor Lifestyle Design of the Willem de Kooning Academy, University of Applied Sciences in Rotterdam, the Netherlands.