SchilderScholte architecten

gerrit schilder jr.

GERRIT SCHILDER JR.

is architect, interieurarchitect & meubelontwerper.

Hij is eigenaar | medeoprichter van SchilderScholte architecten wat zijn oorsprong kent in ZooM architects. Tussen 1993 en 1998 heeft hij respectievelijk gewerkt bij Neutelings Riedijk en Mecanoo architecten. Van 2008 tot 2010 was hij senior architect bij Metropolis architecten in Rotterdam.

In 1993 studeerde hij ‘met lof’ af aan de Constantijn Huygens Academie. Met zijn eindexamenwerk wint hij dat jaar twee belangrijke prijzen, de BNI-prijs voor beste afgestudeerde interieurarchitect en de Nederlandse Meubelprijs in de categorie jonge ontwerper. In 2002 studeert hij samen met Francesco Veenstra af aan de Academie van Bouwkunst in Rotterdam met een ontwerp voor een nieuwe Centraal Station Rotterdam.

Van 2003 tot 2009 was hij voorzitter van de Beroepsvereniging Nederlandse Interieurarchitecten, BNI en in die hoedanigheid nauw betrokken bij de voorbereiding en effectuering van de wijziging Wet op de Architectentitel in 2010. In 2008 werd hij benoemd tot secretary general (vice-voorzitter) van de European Council of Interior Architects waar hij mede verantwoordelijk was voor de totstandkoming van The European Charter of Interior Architecture Training.

Door de jaren heen heeft Gerrit vele lezingen en workshops gegeven met betrekking tot interieur, architectuur en ontwerp-methodologie aan verscheidene universiteiten, instituten en op symposia over de gehele wereld, van Estland tot Australië van Iran tot Japan.

Sinds 1997 is Gerrit een toegewijd part-time docent. Hij is begonnen met doceren aan dezelfde academie waar hij ooit interieurarchitectuur studeerde. Gevolgd door een aantal gast-docentschappen aan o.a. de Technische Universiteit van Delft en de Academie van Bouwkunst in Rotterdam. Van 2003 tot 2006 was hij coördinator van de afdeling interieurarchitectuur aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Tot 2013 was hij verbonden aan de AKV | St Joost te Breda. In de eerste helft van 2011 was hij gast-docent aan het Greenside Design Center in Johannesburg, Zuid Afrika.

 

GERRIT SCHILDER Jnr

is architect, interior architect & furniture designer.

He is owner | founding partner of SchilderScholte architects which has its roots in ZooM Architects. Between 1993 and 1998 he severally worked for Neutelings Riedijk and Mecanoo architects. From 2008 to 2010 he was senior architect with Metropolis architects in Rotterdam.

In 1993 he graduates at the Constantijn Huygens Academy. With these final projects he wins two important prizes that same year, the BNI-prize and the Dutch Furniture Award. For his Master degree in Architecture at the Academy of Architecture & Urban Design in Rotterdam he designs, together with Francesco Veenstra, a new Central Station for Rotterdam.

From 2003 to 2009 he was President of the Dutch Association of Interior Architects, BNI and as such he was closely involved in the preparation and effectuation of the amendment to the Architects Title Act in 2010. From 2008 to 2011 he was Secretary General of the European Council of Interior Architects where he was partly responsible for the creation of The European Charter of Interior Architecture Training.

Through the years Gerrit has given lectures and workshops on interior architecture and design methodology at universities, institutes and symposiums throughout the world, form Estonia to Australia from Iran to Japan.

Next to this he is a dedicated part-time tutor. In 1997 he started teaching at the same Academy he ones studied interior architecture. Followed by the Technical University Delft and the Academy of Architecture & Urban Design in Rotterdam. From 2003 to 2006 he was Head of Department, Faculty of Interior Architecture at the Willem de Kooning Academy, University of Applied Sciences in Rotterdam. Till 2013 he was a senior tutor at the AKV | St Joost, Avans University of Applied Sciences in Breda. The first half of 2011 he was a guest lecturer at Greenside Design Center in Johannesburg, South Africa.