SchilderScholte architecten

kleur

Een belangrijk kenmerkend voor het werk van SchilderScholte architecten is het gebruik van kleur. In onze optiek is kleur één van de hoofdbestand -delen van ruimte. Ruimte drukt zich uit in vorm, verhoudingen, schaal, licht, kleur en textuur, en in onze projecten wordt kleur toegepast om functies en texturen te benadrukken. We zetten deze zes elementen in met grote precisie. Dit maakt onze ontwerpen onderscheidend en markant.

An important characteristic of the work of SchilderScholte architecten is the use of color. In our view, color is one of the main components of space. Space expresses itself in form, proportions, scale, light, color and texture, and in our projects color is used to emphasize functions and textures. We use these six elements with extreme precision. This makes our designs distinctive and striking.